Erkenning/Toelagen voor chronisch zieken 

Men spreekt van chronische pijn(een onaangename echte pijngewaarwording) als: 
pijn die onbeperkt aanhoudt, en die langer duurt 
dan de gewone duur van de acute ziekte, dit is 3-6 maand na het initieel letsel. 
(volgens De International Association for the Study of Pain)

Forfaitaire vergoedingen ter compensatie van hoge gezondheidskosten
Chronische pijnpatiŽnten zijn chronisch zieken en kunnen dus eventueel in aanmerking komen 
voor forfartaire vergoedingen 

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die omwille van hun ziekte sterk afhankelijk zijn van... 


Klik hieronder op de titel om het volledige artikel te lezen(extern artikel bevind zich op onze eigenlijke site)

Erkenning/toelagen voor chronische zieken.