Medicatie bij de behandeling van pijn

Acute pijn
Dat is pijn die zich opeens voordoet en die van voorbijgaande aard is. Ze ontstaat onverwacht, om een al dan niet gekende reden en verdwijnt definitief als ze op de juiste manier verzorgd wordt. Men kan ofwel de oorzaak ofwel het gevolg aanpakken. 

Chronische pijn 
Als pijn aanhoudt, zich regelmatig voordoet, gewoon wordt, dan spreekt men van "chronische pijn". Ze verbergt dikwijls een onderliggend ziekte van fysieke of morele aard en wordt omschreven als een 'pijn die langer duurt dan de normale genezingstijd van het weefsel' wat meestal genomen wordt rond de 3 maanden.
Wanneer pijn langer duurt dan 3 maanden of langer dan verwacht wordt voor de genezing van het acute probleem, dan wordt de ervaring complex. Vaak komen dan psychologische fenomenen aan bod zoals klachten van slechte slaapkwaliteit, vermoeidheid, depressie of concentratiestoornissen. 
Chronische pijn is een complex, wijd verspreid en schadelijk probleem dat ongeveer 20% van de Europese bevolking treft. 
Chronische pijn komt het meeste voor bij personen van middelbare leeftijd en komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Chronische pijn is een van de belangrijkste redenen om medische hulp te zoeken...


Klik hieronder op de titel om het volledige artikel te lezen(extern artikel bevind zich op onze eigenlijke site)

Medicatie bij de behandeling van chronische pijn.