Chronische pijn: symptoom of ziekte?
  Maar liefst ťťn op de vijf volwassenen in Europa wordt getroffen door chronische pijn. Daarvan heeft een kwart (25 miljoen) zoveel last dat ze niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. 
  In Europa zorgt dit voor 30 biljard euro aan economische kosten. De menselijke ťn economische tol zijn dus enorm, maar toch blijft chronische pijn een probleem dat sterk wordt onderschat. 
  In vergelijking met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn vaak voor. Niet iedereen met chronische pijn wordt behandeld, er is een grote variatie aan behandelingen en relatief veel patiŽnten ervaren de behandeling als inadequaat. Chronische pijn heeft een forse impact op kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, stemming, ziekteverlof en gaat gepaard met aanzienlijke directe en indirecte kosten. 

  Chronische pijn komt in vergelijking met andere chronische aandoeningen heel vaak voor. Toch krijgt chronische pijn geen of onvoldoende aandacht van beleidsmakers. Aandoeningen als diabetes, chronisch hartfalen, COPD en kanker krijgen veel meer aandacht, middelen en actief beleid gericht op preventie en terugdringen. 

  Chronische pijn is niet opgenomen in de International Classification of Diseases (ICD). De ernst van het probleem is hierdoor slechts beperkt zichtbaar. De 'European Federation of IASP Chapters' heeft gesteld dat pijn een 'major health care problem' is. Zij adviseert chronische pijn niet alleen te zien als een symptoom maar als een 'disease in its own right'. Voor chronische pijn bestaat geen of onvoldoende aandacht. Mogelijk omdat het wordt gezien als een symptoom en niet als een 'disease in its own right'. 
  Terwijl pijn de meest voorkomende klacht is waarmee een patiŽnt zich bij de dokter meldt. Deze laat echter na het stellen van de diagnose de behandeling van pijn en de daarmee samenhangende gevolgen veelal aan anderen over. Dat chronische pijn niet adequaat wordt behandeld komt enerzijds doordat er te weinig aandacht is voor dit onderwerp bij opleidingen in de gezondheidszorg en anderzijds door een tekort aan kennis over pijn. Door het ontbreken van een algemeen geaccepteerde definitie en classificatiesysteem en het ontbreken van een ICD-10 codering is chronische pijn weinig zichtbaar in de statistieken. 
  Er is dus sprake van grote fragmentatie en onbekendheid. Er zijn vele verschillende patiŽntenverenigingen die pijn adresseren. 
  Pijn is van iedereen en tegelijkertijd van niemand...


  Klik hieronder op de titel(extern artikel bevind zich op onze eigenlijke site)

  Chronische pijn syndroom of ziekte?


Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon