20 jul 2019 - *) Tegemoetkomingen

Tegemoetkomingen

 
 

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. 
Hieronder sommen we de mogelijk belangrijkste toelagen voor u op.
 Bij de inhoud kan je doorklikken voor meer info over dit onderwerp. 
Daar krijg je een overzicht aan gedetailleerde info.

Het gamma aan sociale rechten is zo uitgebreid dat mensen vaak niet meer weten waarop ze recht hebben. Er zijn heel wat sociale rechten waar je als burger een beroep op kunt doen. Het aanbod is uitgebreid maar versnipperd: zowel de federale, Vlaamse, provinciale als lokale (gemeente en/of OCMW) overheid kennen een aantal voordelen en tegemoetkomingen toe. we geven snel en eenvoudig een overzicht van alle sociale rechten.

De rechtenverkenner geeft een online overzicht:

      *Aan sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, justitie *Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, personen met een laag inkomen *Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid...

Klik hieronder op de titel om het volledige artikel te lezen(extern artikel bevind zich op onze eigenlijke site)

Tegemoetkomingen


Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon